2 thoughts on “Video Review”

  1. Tôi muốn thực hiện một video để review sản phẩm điện thoại và muốn được tư vấn cụ thể về các lựa chọn địa điểm và bối cảnh thực hiện video mà công ty cung cấp. Gói dịch vụ này có hỗ trợ người dẫn chương trình không?

  2. Công ty có thể tư vấn cụ thể cho tôi thời gian thực hiện từng bước trong quá trình sản xuất video review sản phẩm được không ? Thời gian để hoàn thành toàn bộ sản phẩm thông thường là bao lâu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *