Content

là nguồn gốc của tăng trưởng và gắn kết

We drive long-term growth for brands through deep insight

outstanding strategy and discover, tell their best stories.

Chiến lược nội dung

Xây dựng kế hoạch nội dung tổng thể trên nền tảng website, social media.

Sáng tạo nội dung

Sáng tạo keymessage, thông điệp, content trên đa nền tảng số

Minh họa nội dung

Thực thi vẽ , sản xuất video, chụp ảnh thương mại để minh họa cho nội dung đã sáng tạo.

BẮT ĐẦU DỰ ÁN

trả lời các câu hỏi giúp chúng tôi hiểu về thương hiệu, sản phẩm và mục tiêu của khách hàng.

Tên thương hiệu, xuất xứ, lợi thế cạnh tranh

Sự khác biệt hay chi phí

xây dựng sự gắn kết khách hàng…pr, giới thiệu thương hiệu..

chuyển đổi khách hàng, chỉ số thương hiệu..

chọn các giải pháp nội dung theo ngành hàng được chọn lọc kỹ lưỡng.

Chọn giải pháp làm video, thiết kế , vẽ minh họa cho nội dung đã lên.