Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên là tài liệu cần có của mọi doanh nghiệp, nó ghi lại những sự thay đổi và phát triển của doanh nghiệp bằng các con số. Báo cáo thường niên không chỉ thể hiện sự chỉnh chu qua các hình ảnh, màu sắc được chọn lựa kĩ càng, sang trọng mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Dịch vụ thiết kế tối ưu theo từng đối tượng khách hàng

Bạn là

Startup

Ghi nhận toàn bộ quá trình phát triển của doanh nghiệp, giúp so sánh và đặt mục tiêu phát triển.

Doanh nghiệp

khẳng định giá trị doanh nghiệp, sự uy tín và phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tổ chức.

Mục tiêu của báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên cung cấp thông tin về hoạt động và tài chính của công ty trong một năm tài chính, giúp các bên liên quan đánh giá và quyết định về công ty

Minh bạch

Thể hiện sự minh bạch trong cung cấp thông tin đến Cộng đồng các nhà đầu tư.

Trách nhiệm

Thể hiện trách nhiệm của mình với Cổ đông hiện hữu.

Quan tâm

Thu hút sự quan tâm của các tổ chức đầu tư, nhà đầu tư cá nhân mới,…

Gói giải pháp

Chúng tôi mang đến gói giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp, phù hợp với từng mục tiêu chiến lược

Basic

10 Triệu

Dành cho startup
Vip

50 triệu

Dành cho doanh nghiệp lớn
VVip

Liên hệ

Dành cho doanh nghiệp lớn

Vai trò của báo cáo thường niên với doanh nghiệp

Cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của một công ty.

Bản báo cáo đầy đủ

Báo cáo thường niên của doanh nghiệp là một bản báo cáo đầy đủ về hoạt động của doanh nghiệp trong vòng một năm. Một báo cáo thường niên đầy đủ, chi tiết và sẽ giúp các cổ đông, nhà đầu tư hiểu rõ được tình hình của doanh nghiệp. giữ chân được các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.

Tạo niềm tin cho khách hàng​

Báo cáo thường niên chi tiết về những kết quả, thắng lợi của doanh nghiệp trong năm là cách tạo niềm tin cho khách hàng và các đối tác tiềm năng. Khẳng định vị thế và tiềm lực của doanh nghiệp trên thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh. Khẳng định vị thế, tiềm lực của doanh nghiệp trên thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh.

Content định hình thương hiệu

Hãy để chúng tôi tạo tiếng nói mạnh mẽ cho thương hiệu bạn, thông qua content hấp dẫn

Báo cáo thường niên

Thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính
Doanh nghiệp thường chỉ quan tâm đến sự kiện thuận lợi và bỏ qua những tác động không tốt, chưa có kế hoạch trung và dài hạn, chỉ tập trung vào kế hoạch ngắn hạn
Thông tin về quản trị công ty
Báo cáo thường niên thường thiếu phần thực hiện quy định quản trị công ty, hoặc chỉ nêu đã thực hiện đúng mà không đề cập đến những vấn đề chưa thực hiện và cách khắc phục
Hình thức báo cáo thường niên

Cần tập trung vào hình thức truyền tải thông tin, sử dụng bảng biểu và hình ảnh để làm nội dung dễ hiểu hơn. Đồng thời, cần cải tiến để tránh sự nhàm chán và đưa ra ít thông tin hơn cho người đọc.

 

content facebook

Nội dung cần lưu ý khi thiết kế báo cáo thường niên

– Tóm lược về công ty, tổng quan, mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.

– Đánh giá tóm tắt tình hình hoạt động trong năm của công ty, thành tựu và thực trạng của công ty so với kế hoạch đề ra. Những thay đổi của công ty trong 1 năm qua.

– Những mục tiêu và hoạch định chiến lược trong năm tới.

– Báo cáo tài chính thông qua những biểu đồ dạng cột hoặc đồ thị,…

– BCTN cần thể hiện được hình ảnh gần gũi với các hoạt động kinh doanh của của doanh nghiệp, những dấu ấn trong năm về thành tựu đạt được

– Phần thiết kế cần tôn trọng nội dung, thể hiện gần gũi với nội dung đã được xây dựng.

– Với các văn bản có dấu và chữ kí của doanh nghiệp cần được scan rõ nét, sử dụng hình ảnh dấu và chữ kí đúng quy định pháp luật không có sự lắp ghép hay sử dụng sai phạm các văn bản tài chính

– Hình ảnh hiện đại, có điểm nhấn, có sự sáng tạo, có quy mô và kết cấu chặt chẽ trong cách trình bày

– Thiết kế trang bìa cần được đầu tư ý tưởng, thể hiện được chủ đề xuyên suốt ở các trang nội dung bên trong.

– Phần thiết kế phải có khả năng truyền tải thông tin bao gồm cả việc sử dụng biểu đồ

Phần I: Thông tin chung
Thông tin khái quát
Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Định hướng phát triển
Các rủi ro: Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường. -> Bổ sung rủi ro về môi trường so với thông tư 52
Phần II: Tình hình hoạt động trong năm
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Báo cáo và đánh giá tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty -> Bổ sung mục 6 so với thông tư 52
Phần III: Báo cáo của lãnh đạo
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị bao gồm:

Đánh giá tóm lược tình hình hoạt động trong năm; tình hình thực hiện so với kế hoạch; những thay đổi chủ yếu trong năm.
Bình luận về các rủi ro lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến quản lý rủi ro của doanh nghiệp.
Công bố những triển vọng kinh doanh và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới.
2. Báo cáo của Ban Giám đốc:

Tình hình tài chính.
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh.
Những tiến bộ đã đạt được.
Phần IV: Quản trị doanh nghiệp
Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
Phần V: Báo cáo phát triển bền vững (không bắt buộc)
Đây là nội dung mới đang được khuyến khích đưa vào Báo cáo thường niên trong vài năm trở lại đây. Việc bổ sung thêm giải thưởng báo cáo phát triển bền vững vào Báo cáo thường niên nhằm giúp doanh nghiệp công khai thông tin và xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững thông qua các tiêu chí trách nhiệm của doanh doanh nghiệp đối với môi trường và xã hội.

Phần VI: Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất