Kính gửi quý khách hàng

Dưới đây là demo một số dự án chúng tôi làm ở mức độ cơ bản. Mỗi gói dịch vụ bao gồm phát triển content, minh họa nội dung. Tất cả mọi sản phẩm của content.vn làm đều định vị ra một tính cách riêng cho thương hiệu. Mọi sản phẩm đều dựa trên việc làm research kỹ lưỡng, thử nghiệm và đưa ra bản cuối cùng tối ưu nhất.

1-14-scaled

Thiết kế Minh họa

Minh họa nội dung tính năng vật lý của sản phẩm và dịch vụ

caphe

Thiết kế Quảng cáo

Cover, content basic trên Facebook

video

Video chạy ads

Tính năng vật lý của sản phẩm

Landing, PR copywriting