Kính gửi quý khách hàng

Dưới đây là demo một số dự án chúng tôi làm ở mức độ PRO ( gói trung cấp ). Mỗi gói dịch vụ bao gồm phát triển content, minh họa nội dung. Tất cả mọi sản phẩm của content.vn làm đều định vị ra một tính cách riêng cho thương hiệu. Mọi sản phẩm đều dựa trên việc làm research kỹ lưỡng, thử nghiệm và đưa ra bản cuối cùng tối ưu nhất.

Vẽ truyện tranh

minh họa câu truyện và tình huống

Video chạy ads

Tính năng vật lý của sản phẩm

VideoContent

trình bày một thông điệp và câu truyện

Video chạy ads

Tính năng vật lý của sản phẩm