One thought on “Video Mở hộp”

  1. Tôi muốn thực hiện một video mở hộp sản phẩm điện thoại cho siêu thị điện máy của tôi nhưng chưa có ý tưởng cụ thể, mong công ty tư vấn cho tôi về kịch bản, nội dung, bối cảnh và địa điểm thực hiện để có sản phẩm hiệu quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *