Content

tạo ra khách hàng trọn đời

Bạn đang muốn tăng trưởng nhờ content

Content.vn chỉ làm 3 loại content

Content tạo ra traffic từ Google

Viết content, tối ưu chuẩn SEO lên top Google chỉ nhờ vào sức mạnh content. Từ đó mang lại traffic và khách hàng

Content Viral- tự lan truyền social

Content cho nền tảng tiktok, Facebook, Youtube…đúng insight người dùng minh họa đỉnh tự động lan truyền.

Content tăng giá trị thương hiệu

Content tăng chuyển đổi CTR, CRO và sự chuyên nghiệp của thương hiệu, cá nhân trong mắt khách hàng mục tiêu.

Hợp tác Doanh số

Hợp tác dịch vụ

Thuê từ khóa top

SEO miễn phí

Bộ gói sản phẩm Content

Chiến lược nội dung

Xây dựng kế hoạch nội dung tổng thể trên đa nền tảng

Sáng tạo nội dung

Sáng tạo keymessage, thông điệp, content

Minh họa nội dung​

Thực thi sản xuất video, chụp ảnh thương mại để minh họa cho nội dung ​

Hệ thống hỗ trợ kinh doanh
Đúng mục tiêu - Hiệu quả