Cách đi content fanpage của Trịnh và Em

Phim em và Trịnh đã ra rạp, đã chiếm top doanh thu và đã ăn rất nhiều gạch đá từ các trang review phim. Nhưng thôi hãy bỏ qua những thứ đó vì ta là những người làm content. Ta hiểu rằng content luôn có khen có chê, có phân khúc và đối tượng độc […]