Minh họa nội dung theo các hình thức đồ họa, hình ảnh, bài viết, video,.. theo một cách trực quan.

  • Truyền đạt rõ ràng nhất một ý tưởng về hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
  • Một hình ảnh sản phẩm, dịch vụ được minh họa một cách sáng tạo, độc đáo, sẽ tạo ấn tượng sâu sắc đối với người xem, những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.
  • Tạo sự khác biệt trước đối thủ.

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo các sản phẩm minh họa nội dung một cách ấn tượng, tác động tích cực đến người xem.

 

1> Minh họa nội dung bằng design

 

  • Nồi điện đun nước

 

 

 

  • Sản phẩm Nồi nấu trứng bằng điện

 

 

2> Minh họa nội dung bằng video