STARTcontent

 

Phù hợp mục tiêu

 

  • Mong muốn sản phẩm/dịch vụ tiếp cận thị trường nhanh
  • Đã xác định được kế hoạch marketing và chỉ cần phân phối nội dung

 

Giải pháp cụ thể

 

  • Quảng cáo Google : ngân sách 6 triệu / 1 tháng
  • Quản trị tài khoản : 1 triệu