10.000.000 

Content Video

Trọn gói
- +

Description

Mô tả gói

  • Hỗ trợ xây dựng hoàn chỉnh nội dung video trên các nền tảng mạng xã hội online Tiktok, YouTube, video Facebook
  • Đào tạo khách hàng có thể tự xây dựng nội dung video cơ bản
  • Đề xuất bản kế hoạch chi tiết làm content
  • Hỗ trợ khách hàng sản xuất, quay, dựng video và tối ưu

Cam kết dịch vụ

  • Tăng khả năng tương tác với người dùng
  • Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi
  • Hướng đến mục tiêu sử dụng lâu dài