10.000.000 

Content Consulting

Trọn gói
- +

Description

Mô tả gói

 • Research nghiên cứu thị trường định hình chân dung thương hiệu của khách hàng
 • Hỗ trợ giải pháp/kế hoạch marketing phù hợp với thương hiệu dựa trên những nghiên cứu

Cam kết dịch vụ:

 • Cam kết tiến độ
 • Cam kết chất lượng
 • Chiến lược content xây dựng thương hiệu đúng hướng, đúng mục tiêu
 • Tư vấn và chăm sóc trong suốt quá trình triển khai

Khách hàng sẽ nhận được

 • Tư vấn trực tiếp với CEO 1-1
 • Bản nghiên cứu/kế hoạch chi tiết cho thương hiệu
 • Tăng trưởng bền vững
 • Tạo được sự tin tưởng
 • Gắn kết với khách hàng
 • Tăng doanh thu, lợi nhuận