10.000.000 

Content Branding

Trọn gói
- +

Description

Mô tả gói

  • Định hình chân dung thương hiệu
  • Đặt tên thương hiệu
  • Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu
  • Bộ ảnh thương hiệu/hồ sơ doanh nghiệp quảng cáo

Cam kết dịch vụ:

  • Cam kết tiến độ
  • Cam kết chất lượng
  • Tư vấn và chăm sóc trong suốt quá trình triển khai
  • Mục tiêu quan trọng của Content Branding là làm cho khách hàng biết đến thương hiệu – hiểu rõ thương hiệu – tin tưởng và yêu mến thương hiệu