15 Th6 2018

Vào giai đoạn cao trào của “chấm.com” trong những năm 90, rất nhiều công ty đã đảo điên và chuyển đổi mọi thứ mà họ có sang một trang “chấm.com”. Thật nực cười. Bạn có thể thấy nhiều doanh nghiệp rõ ràng là đang hoạt động trong thế giới thực khi đó đã ào ạt chuyển thành những công ty “chấm.com” - ít nhất là trong cái tên. Một công ty tên là Your Brand có thể trở thành YourBrand.com hoặc ...
error: Content is protected !!