08 Th5 2016

1, số lượng tag mở rộng và liên quan không chiếm quá 20% ví dụ em làm về vé máy bay thì số lượng tag như là du lịch, địa điểm du lịch rồi thuê tàu xe .... các loại tag ko liên quan đến vé máy bay. ko được chiếm quá 20% 2, TAG là một loại danh từ bao gồm thông tin tổng hợp chứ không phải thông tin cuối cùng.  ví dụ giá vé máy bay là tag . nhưng giá vé máy bay vietna...
error: Content is protected !!