29 Th7 2016

Những cách "làm mới" này giải thích cho việc Facebook phải thay đổi thuật toán, Apple công bố sản phẩm iPhone mới hằng năm, Coca-cola không thay đổi hương vị 130 năm qua vẫn giữ vị thế thương hiệu đồ uống có gas hàng đầu thế giới. Là cách những ông lớn trên thị trường làm thương hiệu. Các sản phẩm khi lưu thông trên thị trường đều phải chịu một quy luật gọi là vòng đời phát triển (lif...
error: Content is protected !!