Training2.0

10.000.000 

Danh mục:

Mô tả gói

  • Tổ chức đào tạo online và offline hỗ trợ khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng cách viết bài có nội dung chuẩn, quay-dựng video
  • Trong quá trình training, chúng tôi hỗ trợ set-up phòng Marketing, tuyển dụng và đạo tạo nhân sự, theo dõi báo cáo thống kê

Cam kết dịch vụ

  • Cam kết tiến độ
  • Cam kết chất lượng
  • Tư vấn và chăm sóc trong suốt quá trình training