10.000.000 

Content Research

Trọn gói
- +

Description

Bảng so sánh các giải pháp dịch vụ

Tiêu chí so sánh
PRO
BUSINESS
Custom
Xác định số lượng nội dung và xu hướng cho ngành hàng của bạn
không
Nghiên cứu đối thủ
không
Nghiên cứu thị trường về những chủ đề đang HOT
Cạnh tranh ít - trung bình
Cạnh tranh cao
Lựa chọn từ khóa có khả năng mang lại chuyển đổi
không
Xây dựng kế hoạch content cho bạn
Định hướng nội dung, thông điệp rõ ràng
Bộ kế hoạch content đa dạng, liên kết chặt chẽ
Thu hút khách hàng
Tăng độ uy tín cho thương hiệu
Bộ từ khóa cơ bản
Lượt tìm kiếm mỗi từ khóa trên 1000 lượt

Dedicated web application

Combine seamlessly fitting layouts, customize everything you want, switch components on the go using our bootstrap.
Free account for everyone
Track anyone around you
Stay safe all the time

Create and share stories.

Combine seamlessly fitting layouts, customize everything you want, switch components on the go using our bootstrap.

Application of the day.

Combine seamlessly fitting layouts, customize everything you want, switch components on the go using our bootstrap.

Quy trình triển khai

đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính sử dụng lâu dài của sản phẩm.

Nghiên cứu Lập kế hoạch

Tiếp xúc khách hàng để thấu hiểu tầm nhìn và sản phẩm

Thực thi và tối ưu

Xây dựng giải pháp theo yêu cầu và thực thi sáng tạo

Bàn giao và hướng dẫn

Bàn giao toàn bộ dữ liệu gốc và hỗ trợ liên tục 6 tháng.

từ năm 2012

200+ brands chọn chúng tôi

cho giải pháp content dài hạn, tính tiêu chuẩn cao, tối ưu cá nhân hóa cho từng nhãn hàng.

Tiêu chuẩn sản phẩm cao
cho những sản phẩm có tính dài hạn, đảm bảo hướng mỹ thuật và người dùng.
Quy trình chặt chẽ
Quy trình đảm bảo sản phẩm đầu ra nhất quán, phù hợp và tối ưu với mục tiêu, ngân sách.
Kinh nghiệm đa dạng ngành hàng
thấu hiểu rộng dải khách hàng và phân khúc sản phẩm từ cao cấp đến phổ thông
Hỗ trợ trọn đời
Dữ liệu khách hàng được lưu trữ mãi mãi giúp tăng tốc độ triển khai cho lần tiếp theo.