Thiết kế Báo cáo

 1. Báo cáo thường niên với doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên là tài liệu cần có của mọi doanh nghiệp, nó ghi lại những sự thay đổi trong cơ cấu nội bộ, về sự phát triển của doanh nghiệp và so sánh theo những chỉ tiêu đã được đề ra, đặc biệt hơn, nó chứng minh sự phát triển của doanh nghiệp bằng các con số, các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất từ các phòng ban trong công ty. Báo cáo thường niên không chỉ thể hiện sự chỉnh chu qua các hình ảnh, màu sắc được chọn lựa kĩ càng, sang trọng mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp với phương thức hoạt động có tổ chức cao.

Vai trò của báo cáo thường niên với doanh nghiệp:

 • Báo cáo thường niên của doanh nghiệp là một bản báo cáo đầy đủ về hoạt động của doanh nghiệp trong vòng một năm.
 • Một báo cáo thường niên đầy đủ, chi tiết và sẽ giúp các cổ đông, nhà đầu tư hiểu rõ được tình hình của doanh nghiệp. giữ chân được các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.
 • Báo cáo thường niên chi tiết về những kết quả, thắng lợi của doanh nghiệp trong năm là cách tạo niềm tin cho khách hàng và các đối tác tiềm năng.
 • Khẳng định vị thế và tiềm lực của doanh nghiệp trên thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh.

Báo cáo thường niên

 1. Các nội dung cần có trong báo cáo thường niên

 • Tóm lược về công ty, tổng quan, mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.
 • Đánh giá tóm tắt tình hình hoạt động trong năm của công ty, thành tựu và thực trạng của công ty so với kế hoạch đề ra. Những thay đổi của công ty trong 1 năm qua.
 • Những mục tiêu và hoạch định chiến lược trong năm tới.
 • Báo cáo tài chính thông qua những biểu đồ dạng cột hoặc đồ thị,…
 1. Thiết kế báo cáo thường niên cần lưu ý

 • BCTN cần thể hiện được hình ảnh gần gũi với các hoạt động kinh doanh của của doanh nghiệp, những dấu ấn trong năm về thành tựu đạt được
 • Phần thiết kế cần tôn trọng nội dung, thể hiện gần gũi với nội dung đã được xây dựng.
 • Với các văn bản có dấu và chữ kí của doanh nghiệp cần được scan rõ nét, sử dụng hình ảnh dấu và chữ kí đúng quy định pháp luật không có sự lắp ghép hay sử dụng sai phạm các văn bản tài chính
 • Hình ảnh hiện đại, có điểm nhấn, có sự sáng tạo, có quy mô và kết cấu chặt chẽ trong cách trình bày
 • Thiết kế trang bìa cần được đầu tư ý tưởng, thể hiện được chủ đề xuyên suốt ở các trang nội dung bên trong.
 • Phần thiết kế phải có khả năng truyền tải thông tin bao gồm cả việc sử dụng biểu đồ
 1. Quy trình thiết kế báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Contact Me on Zalo