Kịch bản TVC cho nhà hàng, coi phục vụ khách hàng như phục vụ vua chúa

– Quay lại năm 1800. mô tả lại khung cảnh ngự yến của hoàng cung thời nhà Nguyễn. Nơi chúa Nguyễn và các quan đại thần ngồi thưởng thức yến tiệc và ca múa hát linh đình. Với các món ăn sơn hào hải vị. Cận cảnh vua chúa, đại thần thưởng thức các món ăn và ngồi xem mỹ nữ hát múa.

– Thể hiện được sự phục vụ dành cho thượng đế và sơn hào hải vị. Song ta chuyển cảnh bằng kỹ thuật lia camera sang không gian nhà hàng chúng ta, cũng mô tả lại sự phục vụ dành cho thượng đế của chúng ta cùng các sơn hào hải vị. Dĩ nhiên phong cách phục vụ giữa 2 thời đại sẽ khác nhau, ở thời Nguyễn ta mô tả sự phục vụ đó là dành cho Vua chúa đại thần thưởng thức nhưng ở thời chúng ta, chúng ta vẫn phong cách phục vụ tận tình đó nhưng không phải chỉ dành cho vua chúa đại thần thôi mà là chúng ta dành cho mọi người, mọi đối tượng khách hàng của nhà hàng chúng ta.Kết thúc bằng 1 lsogan, hoặc 1 sứ mệnh của nhà hàng ta.
– Nội dung TVC trên sẽ mô tả được, nhà hàng chúng ta thể hiện lại phong cách của thời Nhà Nguyễn, với những cao sơn mỹ vị thời Nguyễn không chỉ phục vụ riêng cho Vua chúa nữa mà ai đến với nhà Nhà hàng chúng ta đều sẽ được phục vụ như thế.