Kịch bản TVC nhà hàng, mô tả món ăn, không gian nhà hàng

Mô tả không gian nhà hàng là chính, chúng ta sẽ setup tất cả từ nhân viên đến khách hàng để tạo ra những hình ảnh đẹp- mô tả các món ăn, các không gian, các dịch vụ của chúng ta
Với link mẫu

– Với kịch bản này thì không cần nói nhiều, khách hàng xem sẽ hiểu ngay được sự sang trọng mà chúng ta đang muốn truyền tải. Đặc biệt đối với đối tượng khách hàng là người có chức có quyền mà chúng ta muốn nhắm tới thì với họ như vầy là oke rồi