Content

tạo ra khách hàng trọn đời

Chiến lược nội dung

Xây dựng kế hoạch nội dung tổng thể trên đa nền tảng

Sáng tạo nội dung

Sáng tạo keymessage, thông điệp, content

Minh họa nội dung​

Thực thi sản xuất video, chụp ảnh thương mại để minh họa cho nội dung ​

Bộ giải pháp tăng trưởng content trọn gói

Content tạo giá trị cho nhãn hàng

Content tạo ra traffic từ Google

Viết content, tối ưu chuẩn SEO lên top Google chỉ nhờ vào sức mạnh content. Từ đó mang lại traffic và khách hàng

Content Viral- tự lan truyền social

Content cho nền tảng tiktok, Facebook, Youtube…đúng insight người dùng minh họa đỉnh tự động lan truyền.

Content tăng giá trị thương hiệu

Content tăng chuyển đổi CTR, CRO và sự chuyên nghiệp của thương hiệu, cá nhân trong mắt khách hàng mục tiêu.