Content

tạo ra khách hàng trọn đời

content group

Bạn đang muốn tăng trưởng nhờ content

Content.vn chỉ làm 3 loại content

1 1

Content tạo ra traffic từ Google

Viết content, tối ưu chuẩn SEO lên top Google chỉ nhờ vào sức mạnh content. Từ đó mang lại traffic và khách hàng

2 1

Content Viral- tự lan truyền social

Content cho nền tảng tiktok, Facebook, Youtube…đúng insight người dùng minh họa đỉnh tự động lan truyền.

3 1

Content tăng giá trị thương hiệu

Content tăng chuyển đổi CTR, CRO và sự chuyên nghiệp của thương hiệu, cá nhân trong mắt khách hàng mục tiêu.

1 1 1 1 1

Hợp tác Doanh số

2 1 1 1

Hợp tác dịch vụ

3 1 1

Thuê từ khóa top

4 1 1

SEO miễn phí

Bộ gói sản phẩm Content

2 1 1
4 1
2 1 1
3 1 1
Chiến lược nội dung

Xây dựng kế hoạch nội dung tổng thể trên đa nền tảng

Sáng tạo nội dung

Sáng tạo keymessage, thông điệp, content

Minh họa nội dung​

Thực thi sản xuất video, chụp ảnh thương mại để minh họa cho nội dung ​

Hệ thống hỗ trợ kinh doanh
Đúng mục tiêu - Hiệu quả

contentvn 14